Om DSE


DSE – De Studerendes Erhvervskontakt

DSE er en selvstændig, non-profit og upolitisk forening for ingeniør-, naturvidenskabs- og sundhedsvidenskabsstuderende.

Foreningen blev stiftet i Lyngby i 1989 og i 1994 blev der etableret en afdeling i Aalborg.  I dag, 30 år senere, består foreningen af 100 frivillige medlemmer fordelt på de to afdelinger.

DSE’s formål er at hjælpe de studerende og erhvervslivet med at skabe og fastholde indbyrdes relationer med hinanden. Dette gøres primært via DSE’s produkter: Fokusaften, Messe og Pejling. Her skabes rammerne for at virksomheder kan informere de studerende om tilbud for studiejobs, praktik, specialesamarbejde samt jobmuligheder indenfor de forskellige studieretninger. Det giver de studerende en unik mulighed for at udbygge deres viden om allerede kendte virksomheder samt opdage nye potentielle arbejdsgivere.

DSE promoverer desuden arrangementer og produkter på AAU og DTU såvel som på ingeniørhøjskolerne i Aarhus, Horsens, Herning og Esbjerg. Således rammes stort set alle ingeniør-, naturvidenskabs- og sundhedsvidenskabsstuderende i Danmark.