PRE-PAIR

PRE-PAIR er en serie af events, der skal giver de studerende mulighed for at få kontakt til virksomheder, der søger ingeniørpraktikanter. Første del består af ”PRE”-arrangementerne, der består af en virksomhedsworkshop samt en bootcamp for de studerende. Derefter kommer hovedeventet, med fokus på ”PAIR”, der har til formål at føre de to parter sammen. Derudover har DSE planlagt flere promoveringsevents i ugerne optil.

Næste PRE-PAIR event er d. 1 November 2020 kl. 17:00 til 20:00

Deltagelse i eventet stiller følgende krav: De skal have mindst én praktikplads som de gerne vil have besat.

Denne aften møder de studerende op og er på forhånd informerede om de deltagende virksomheder og deres respektive praktikopslag. Aftenen forløber efter det klassiske speeddating princip, dvs. hver studerende kan trække et nummer hos de forskellige virksomheder. Derefter forløber aftenen med samtaler af fem minutters varighed, hvor de studerende har individuelle samtaler med hver virksomhed med det formål at præsentere sig selv, lære virksomhedens struktur at kende og afdække mulighederne for at besætte den givne virksomheds praktikplads.

Alle deltagende virksomheder er desuden inviteret til en workshop med det formål at introducere følgende:

  1. Fordelene ved ingeniørpraktik
  2. Studieretningerne på DTU Diplom
  3. Speeddating princippet, samt hvordan de får mest muligt ud af de korte samtaler.

Derudover er alle virksomheder forpligtede til at udarbejde et praktikopslag før eventet.

Du finder PRE-PAIR på DTU i Ballerup.

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup.